CFS/ME

For personer med utmattelsestilstander (CFS/ME) – gruppetilbud.

Tilbudet gjelder for voksne over 18 år.

Vårt mål med oppholdet er å gi deg redskaper til å håndtere din utmattelse på en bedre måte. Det innebærer at vi i løpet av oppholdet vil jobbe sammen med deg for å øke bevisstgjøring rundt dine nåværende mestringsstrategier, og at vi vil forsøke å gi deg kunnskap om og erfaring med strategier som du kan ha med deg når du kommer hjem.

Behandlingsopplegget foregår hovedsakelig i grupper på inntil tolv personer. Det er som regel to aktiviteter daglig, i tillegg til måltider. Aktivitetene varierer noe men kan være øvelser i mindfulness, rolig tur, rolige bevegelse/øvelser, avspenning, undervisninger, gruppesamtaler. Dersom du opplever at aktivitetsnivået er for høyt eller for lavt kan vi henholdsvis ta bort eller legge til aktiviteter. Du kan bruke basseng eller treningsaler på egen hånd eller være med på andre aktiviteter som foregår på huset.

Du vil tidlig få time med din rehabiliteringskoordinator (RK), som vil fungere som din hovedkontakt, samordne aktuelle tiltak og holde fokus på prosess og måloppnåelse gjennom hele oppholdet. Du får konsultasjon med lege ved ankomst og utskriving. Andre faggrupper, slik som fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, sykepleier eller psykiatrisk hjelpepleier, kan kobles inn ved behov. På Skogli jobber vi tverrfaglig og tenker helhet.

Vi ønsker at du tenker igjennom på forhånd hvordan du eventuelt vil involvere dine pårørende i din rehabiliteringsprosess. Vi vil i løpet av oppholdet arrangere «pårørende dag», hvor dine pårørende kan komme og få innføring i noe av det du vil lære under oppholdet. Vår erfaring er at dette kan være svært nyttig og viktig.
Alle pasienter i gruppa får rom i en ekstra rolig del av huset. Dit kan du trekke deg tilbake for rekreasjon og hvile. Du har muligheten til å innta måltidene i en mindre spisesal med lavt støynivå og få mennesker.

Dine behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Vi håper at et opphold på Skogli vil gi deg lærdom og erfaringer som du kan ha nytte av resten av livet.

 

Velkommen til Skogli!