Skoglistyret

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS har følgende styremedlemmer i perioden 2021 – 2024:

 • Geir Olav Lisle (styreleder)
 • Jóhann E. Jóhannsson
 • Kristin Molstad Andresen
 • Anne Grethe S. Steinsvåg
 • Vinjar Fønnebø
 • Vinjar Romsvik
 • Else Marie Pallisgaard (ansatt representant)
 • Sigrid Lindvik (ansatt representant)

 

Rapporter og beretninger som skal offentliggjøres finner dere nedenfor.

 • Iht likestillingsloven skal bedriften kartlegge lønn og ufrivillig deltid, og presentere resultatet av dette i enten årsberetningen eller i eget dokument som legges ved årsrapporten.
 • Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter Skogli til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. (Denne kommer innen juni 2023).
 • Bærekraftsrapportering. Skogli må redegjøre for vår påvirkning på miljø og klima, menneskerettigheter, korrupsjon og sosiale forhold.