Skoglistyret

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS har følgende styremedlemmer:

  • Dagfinn Møller Nielsen (styreleder)
  • Jóhann E. Jóhannsson
  • Ove Kenneth Kvinge
  • Per de Lange
  • Jan Robert Heiberg
  • Svanhild Stølen
  • Kristin Molstad Andresen
  • Gilles Jarret (ansatt representant)
  • Helene Vole (ansatt representant)