Fagdag om kultursensitiv kognitiv terapi

I anledning ReHabUka 2017 arrangerer Skogli en fagdag tirsdag 24. oktober. Vi har ledige plasser for eksterne deltakere. Temaet er Kultursensitiv kognitiv terapi. Kursholder er Malin Øyen, psykologspesialist, har mange års erfaring med å jobbe i multikulturelle områder både i London og Oslo. Hun underviser om kultursensitiv kognitiv terapi for Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Fagdagen… Les mer »

Alt om vår nye avtale

Fra og med januar 2015 har vi fått en ny avtale med Helse Sør-Øst – RHF. Dette er en god avtale både i forhold til økonomi og langsiktighet. Nedenfor står hver enkel delytelse beskrevet i detaljer (en delytelse er en beskrivelse av en eller flere diagnosegrupper). Antall plasser som er beskrevet er antall plasser pr.… Les mer »