Venteliste

Ventelistene våre varierer fra uke til uke, avhengig av etterspørsel.

Du finner en oppdatert venteliste på Regional Koordinerende Enhet (RKE) sin hjemmeside.