Priser

Egenandel kr 150,- pr døgn (for 2020). Ut over dette kan det også bli utgifter i forbindelse med f.eks. blodprøver.

Du betaler dermed inntil kr 2 250,- da opphold hos oss går inn under Egenandelstak 2.

OBS: dette er ikke det samme frikortet som gjelder for medisiner og legebesøk.

Dersom du har godkjent yrkesskade, betaler du ikke egenandel (skriftlig dokumentasjon av yrkesskaden må medbringes til Skogli). Krigspensjonister får også full refusjon.

Prisen inkluderer:

  • full pensjon
  • tverrfaglig vurdering som er ledet av lege
  • tverrfaglig behandling og/eller veiledning
  • trening i topp moderne trenings-fasiliteter (se våre fasiliteter)