Hvordan søke

A) Henvisninger fra fastlege sendes Regional koordinerende enhet (RKE)

Regional Koordinerende enhet (RKE)
Sunnaas Sykehus
Bjørnemyrveien 11
1450 Nesoddtangen
Tlf: 800 300 61 kl. 09 – 15
RKE@sunnaas.no
www.helse.sorost.no/rehabilitering

RKE drives av Sunnaas sykehus HF på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Henvisningsskjema kan lastes ned fra nevnte hjemmeside.

B) Henvisninger fra sykehus (HF) sendes direkte til Skogli (evt. etter forutgående avtale pr telefon)

C) Henvisning direkte til Skogli når du vil betale hele oppholdet selv. Er dette aktuelt vil vi be deg kontakte vårt inntakskontor på tlf. 61 24 92 00.

Informasjon om ventetider finner dere her.

 

En presisering fra Helse Sør-Øst

Henvisning til privat rehabiliteringsinstitusjon kan enten bli sendt fra spesialisthelsetjenesten direkte eller fra fastlegen via Regional koordinerende enhet (RKE).

  1. Hvis pasienten allerede er inne i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Pasient/pårørende må snakke med den aktuelle avdelingen om at de ønsker et tilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon. Det vil da være spesialisthelsetjenesten, i samarbeid med pasient/pårørende, som tar en faglig vurdering på om et rehabiliteringstilbud ved ønsket institusjon er hensiktsmessig for pasienten og eventuelt henviser videre til institusjonen.
  2. Hvis pasienten ikke er i et forløp i spesialisthelsetjenesten: Henvisningen sendes til RKE som rettighetsvurderer pasienten for et rehabiliteringstilbud ved en privat rehabiliteringsinstitusjon.