Fagdag

Skogli inviterer til fagdag for personer som jobber med CFS/ME eller andre som har interesse for dette.
Vi presenterer vårt 4 ukers tverrfaglige rehabiliteringsprogram for denne brukergruppa. Se detaljert program.

Målet med fagdagen er å styrke samarbeidet mellom 1. og 2 linjetjenesten, samt øke kunnskap om CFS/ME lokalt.

Dato: 7 juni 2018 kl: 0930-1530
Sted: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, Fr Collets vei 13, 2614 Lillehammer
Pris: 300,- som betales inn på kt. nr: 2000 05 06177. Merkes med navn.
Påmelding: sendes til Nina.Almas@skogli.no med navn, arbeidssted og evt tittel.
Frist: 23 mai

Har du spørsmål vedrørende fagdagen, kan du kontakte Teamkoordinator Nina Almås.