Barn som pårørende

Barn som pårørende er et viktig område

For noen av våre delytelser/avtaler/diagnoser har vi egne dager for pårørende.
Kontakt din Rehabiliteringskoordninator ved oppstart av oppholdet om du ønsker pårørende skal involveres.

Her er noen gode sider som vi bruker, og anbefaler:

 

Leserinnlegg

3. august 2016 skrev vi et leserinnlegg i lokalavisen vår (GD) om «Barn som pårørende».