Arbeidsrettet rehabilitering

_V8K8566Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er spesialisert medisinskfaglig rehabilitering, samtidig med prosesser rettet mot tilbakeføring mot arbeidslivet. Arbeidsrettet rehabilitering skal legge til rette læring- og endringsprosesser som fremmer bevisstgjøring av egne resurser og muligheter og som bidrar til å gjenvinne eller beholde arbeidsevnen.

Definisjon:
Tidsavgrenset, planlagde prosesser med klare mål og virkemiddel og deltakelse i arbeidslivet som definert hovedmål, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukeren sin egen innsats for å oppnå best mulig funksjon – og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i arbeidslivet.

Målgruppen:
Personer som er sykmeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid.